Apakah kedudukan sesuatu tempat berdasarkan latitud dan longitud? berikut jawapan dan penjelasannya

Kedudukan sesuatu tempat berdasarkan latitud dan longitud dipanggil koordinat geografi atau koordinat geografi. Latitud ialah garis melintang yang mengukur jarak sesuatu titik dari khatulistiwa (khatulistiwa) di utara atau selatan. Longitud ialah garis menegak yang mengukur jarak sesuatu titik dari meridian ke timur atau barat.
Koordinat geografi biasanya dinyatakan dalam darjah, minit dan saat untuk kedua-dua latitud dan longitud. Sebagai contoh, koordinat geografi New York City adalah lebih kurang 40°43' utara (latitud) dan 74°0' barat (longitud).


Garis longitud juga dikenali sebagai garis longitud. Longitud dalam bahasa Inggeris merujuk kepada garis menegak yang mengukur jarak titik dari meridian di timur atau barat. Meridian yang paling terkenal ialah Meridian Perdana, yang dikenali sebagai 0° Longitud dan melalui Balai Cerap Diraja di Greenwich, England. Longitud digunakan bersama dengan latitud untuk menentukan koordinat geografi sesuatu lokasi di permukaan bumi.


Garisan khayalan yang mengelilingi bumi secara menegak dan menghubungkan kutub utara dan kutub selatan - Garisan khayalan yang mengelilingi bumi secara menegak dan menghubungkan kutub utara dan kutub selatan dipanggil meridian atau garis panjang. Meridian ialah garis khayalan yang berjalan dari kutub utara ke kutub selatan, melintasi 0° Longitud (Meridian Perdana) yang terletak di Balai Cerap Diraja di Greenwich, England.


Bukan hanya satu meridian, tetapi banyak meridian yang mengelilingi bumi. Setiap meridian dipisahkan sebanyak 360°, menyediakan cara untuk mengukur kedudukan titik di permukaan Bumi dalam unit darjah timur atau barat Meridian Perdana. Sebagai contoh, meridian di sebelah timur Meridian Perdana mempunyai nilai positif (+) kerana ia berada di sebelah timurnya, manakala meridian di sebelah barat Meridian Perdana mempunyai nilai negatif (-) kerana berada di sebelah baratnya.


Meridian membantu dalam menentukan koordinat geografi lokasi di bumi, bersama-sama dengan latitud, yang mengelilingi bumi secara mendatar. Dengan menggunakan meridian dan latitud, kita boleh menentukan kedudukan geografi yang tepat bagi sesuatu tempat di permukaan bumi.

LookClosedComment